วิธีสมัครพร้อมเพย์ นิติบุคคล + SlipOK

0 Comments

การประกอบกิจการธุรกิจและได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบของนิติบุคคล ถือเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรมีการจัดการรูปแบบการบริหารกิจการภายในกิจการของตนเองเป็นอย่างดี ซึ่งระบบการเงินสำหรับกิจการที่ได้มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเรียบร้อยแล้ว จะสามรถเลือกใช้การสมัครบริการพร้อมเพย์ธุรกิจ เพื่อให้สามารถรับเงินในลักษณะของกิจการบริษัทได้ ซึ่งเมื่อรับเงินรูปแบบพร้อมเพย์นิติบุคคลเองก็ตาม ควรจะมีเครื่องมือตรวจสอบเช็คสลิปโอนเงินในกรณีที่มีการรับเงินชำระแบบโอน เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าธุรกิจร้านค้าได้รับชำระจริงก่อนมีการจัดส่งสินค้าให้สรุปการชำระเงินเรียบร้อย  ตรวจสลิป

พร้อมเพย์ธุรกิจ คืออะไร 

พร้อมเพย์สำหรับธุรกิจถือเป็นทางเลือกแนวใหม่สำหรับผู้ประกอบการให้แก่ธุรกิจหรือลักษณะหน่วยงานที่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเรียบร้อยแล้ว โดยรูปแบบของพร้อมเพย์จะมีส่วนที่ช่วยให้สามารถรับเงินคืนภาษี หรือหมายเลขที่มีการจดทะเบียนพร้อมเพย์ธุรกิจรับเงินโอนจากภาครัฐได้เช่นกัน ช่วยให้เป็นการลดต้นทุนในการประกอบกิจการ เพิ่มทางเลือกในการสร้างโอกาสให้ลูกค้าสามารถโอนจ่ายชำระได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องมีบัญชีธนาคารหลาย ๆ บัญชีเพื่อใช้ในการรับเงินค่าสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ทั้งจากคู่ค้า และลูกค้าของธุรกิจเอง โดยหลังจากรับเงินแล้วควรจะมีการตรวจสอบเพื่อ เช็คสลิปโอนเงินในทันที ซึ่งเครื่องมืออย่าง SlipOK ก็สามารถเป็นผู้ช่วยในการประกอบกิจการได้ทุกประเภทเช่นกัน 

พร้อมเพย์ธุรกิจยังถือเป็นทางเลือกแนวใหม่ที่ผู้ที่ต้องการจะสมัครใช้บริการจะต้องมีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท ในนามนิติบุคคลเสียก่อน โดยจะสามรถสมัครได้ง่าย เพียงแค่มีหมายเลขผู้เสียภาษี 13 หลัก และหมายเลขผู้เสียภาษีนี้เองที่เป็นการใช้งานเพื่อรับเงินโอนรูปแบบพร้อมเพย์แทนหมายเลขบัญชีธนาคารปกติของบุคคลธรรมดา และควรมีการ

ความสำคัญของการรับเงินที่ถูกโอนผ่านช่องทางพร้อมเพย์สำหรับธุรกิจแบบดิจิทัลจะมีส่วนช่วยให้ลดค่าธรรมเนียมที่ใช้ในการโอนเงินถูกลงมา เนื่องจากรูปแบบของการใช้การโอนเงินรับเงินในรูปแบบประเภทกิจการจะมีการใช้จำนวนครั้งต่อรายการในบัญชีค่อนข้างบ่อย ดังนั้นอาจจะทำให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือภาษีเพิ่มเติม หรือหากเป็นการโอนเงินต่างธนาคารหรือออกจากเงื่อนไขฟรีค่าธรรมเนียมก็จำเป็นจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนต่างจำนวนมาก ดังนั้นทางเลือกอย่างการใช้บริการพร้อมเพย์ธุรกิจก็ทำให้ลดต้นทุนในการจ่ายค่าธรรมเนียมในการโอนเงินให้คู่ขาหรือมีค่าธรรมเนียมที่ถูกลงมาจากเดิมค่อนข้างมาก ยิ่งธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องใช้จำนวนเงินโอนต่อครั้งที่วงเงินสูงก็ทำให้โอนไม่กี่ครั้งก็เกินลิมิตสำหรับบัญชีบุคคลธรรมดาและหากมีการต้องโอนจ่ายจำนวนบ่อยครั้งเข้าก็มีค่าธรรมเนียมที่สูง  ผู้ประกอบการสามารถใช้ทางเลือกลักษณะของแผนธุรกิจบริการพร้อมเพย์ธุรกิจแบบนี้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ไม่จำเป็นเรียกว่าประหยัดสะดวกได้ง่ายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังไม่จำเป็นจะต้องใช้งานหลากหลายบัญชีพร้อมกันจนเกิดความซับซ้อนในการใช้งาน ซึ่งก็ควรจะมีการเช็คสลิปโอนเงินด้วยเช่นกันเมื่อมีการใช้บริการดังกล่าวนี้ เพื่อความแม่นยำ

การสมัครพร้อมเพย์ นิติบุคคล

วิธีการในการสมัครลงทะเบียนเพื่อใช้บริการพร้อมเพย์ธุรกิจนั้นง่ายมากๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ผูกกับบัญชีธนาคารแห่งใดก็ตาม เจ้าของกิจการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์จะต้องติดต่อธนาคารโดยตรงจะไม่สามารถทำเรื่องทางออนไลน์ ซึ่งจะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมในการลงทะเบียนรับบริการพร้อมเพย์ธุรกิจ 

เอกสารเบื้องต้นที่ควรจัดเตรียม ควรมีการยื่นแบบคำขอผู้ใช้บริการพร้อมเพย์ธุรกิจสามารถขอได้จากธนาคารโดยตรง รวมทางจำเป็นจะต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ผูกพันอยู่ในนิติบุคคลทุกท่าน หากเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมรับรองถูกต้อง 

มั่นใจโอนเงินพร้อมเพย์ธุรกิจ จะมีเงินเข้าบัญชีถูกต้องจริงหรือ ?

รูปแบบของพร้อมเพย์ธุรกิจจะมีการผูกบัญชีเพื่อเชื่อมต่อกับระบบที่เป็นมาตรฐานของธนาคารและได้รับมาตรฐานสากลดังนั้นหากมีวงเงินที่โอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ธุรกิจดังกล่าวจะมีกระบวนการรับเงินและโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ธุรกิจโดยเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริการพร้อมเพย์ธุรกิจอย่างชัดเจน ก็ถือว่ามั่นใจได้ว่ามีเงินเข้าแล้วจริง สิ่งที่ผู้ประกอบการนิติบุคคลควรให้ความสำคัญในการรับบริการโอนเงินผ่านก็มีธุรกิจ คือ จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสลิปโอนเงินนั้นเป็นของจริง สำหรับการเช็คสลิปโอนเงินอาจจะจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือช่วยเหลือ อย่างการเลือกใช้ SlipOK ซึ่งเป็นบริษัทที่สามารถตรวจสอบสลิปโอนเงินได้อย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว ช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็มั่นใจได้ว่าคุณกำลังรับเงินเข้าบัญชีจริงหรือไม่ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *